kuvassa useita henkilöitä kokouksessa

Keuruun matkailun toimijat -hanke

Keuruun matkailun toimijat -hanke tuo yrittäjät saman pöydän (tai Teams -yhteyden) äärelle

Keuruun kaupungin matkailutoimen hallinnoima uusi matkailuhanke mahdollistaa yrityksen kehittämisen, uusien toimintatapojen löytämisen sekä kannustaa keskinäisen kehumisen kulttuuriin.

Keuruun kaupungin matkailutoimi hallinnoi vuoden kestävää Keuruun matkailun toimijat –hanketta, joka on alkanut 1.2.2021. Tähän hankkeeseen on saatu rahoitusta Keski-Suomen liiton kehittämisrahastosta koronaviruksen vaikutusten lieventämiseen.

Hankkeen päätavoitteena on auttaa yrityksiä selviämään koronakriisin mukanaan tuomista ongelmista markkinoimalla aluetta uusille matkailukohderyhmille. Yrityksille syntyy uusia matkailupaketteja, joita voidaan hyödyntää myös poikkeusoloissa. Verkostomaisen yhteistyön merkitys korostuu ja suosittelu- ja ristiinmarkkinointi lanseerataan laajasti yrityksille. Tavoitellaan uusia kotimaisia perhematkailijoita ja muita pienryhmiä, vahvistetaan alueemme luontomatkailu- ja lähimatkailukonseptia.

Tässä hankkeessa on mahdollista toteuttaa markkinointikampanjoita, jalkauttaa suosittelun mallia alueen toimijoille sekä tehdä palvelutestausta. Myös kaksi benchmarkkausmatkaa toteutetaan, kunhan koronaviruksen aiheuttamat rajoitukset päättyvät.

Hankkeen budjetti on yhteensä 28.000 euroa. Keuruun kaupungin matkailu- ja liikuntapalvelujen osuus hankkeen rahoituksesta on 7.000 euroa ja loput 75% hankkeen kustannuksista siis tulee Keski-Suomen liiton tukena. Rahoitusta ei kerätä yrittäjiltä ja kustannuksia ei aiheudu mm. projektihenkilökunnan palkkauksesta.

Hanke toteutetaan matkailusihteerin koordinoimana tiiviissä yhteistyössä matkailun yrittäjäkentän kanssa. Mukaan tulevat yrittäjät tuovat oman osaamisensa ja aikansa hankkeen hyödyksi.

Hanke päättyy 31.1.2022.

Hankkeen tavoitteet:

1) vastuullisten uusien palvelukokonaisuuksien ja ideoiden kehittäminen tuotteiksi
– etsitään uusia palvelukokonaisuuksia, -polkuja ja markkinointikeinoja
2) Yritysten palvelujen jatkokehittäminen
3) Digitaalisten myynti- ja markkinointikanavien parempi hyödyntäminen
– yrittäjien valmennus eri kanavien käyttöön
4) Yhteistyön lisääminen uusin keinoin palvelualan kesken Keuruulla, seutukunnalla ja laajemmin

Hankkeesta viestitetään sähköpostilla, sosiaalisessa mediassa sekä www.visitkeuruu.fi –sivustolla.
Hankkeen koordinoijana toimii matkailusihteeri Leena Jaatinen.


Keuruun matkailun toimijat –hanke

Koordinoija matkailusihteeri Leena Jaatinen
p. 040 510 6699
leena.jaatinen@keuruu.fi

Keuruun vaakuna ja tekstiä