ilmasta Keurusselkäjärvi

Keurusselän retkeilyalueen esiselvityshanke käynnistyy

– Junalla polun päähän

Keuruun kaupunki on saanut Keski-Suomen liitolta, maakunnan kehittämisrahasta 29 425 €:n avustuksen Keurusselän retkeilyalueen esiselvityshankkeeseen.

Esiselvityshankkeella tutkitaan ulkoilulain mukaisen retkeilyalueen perustamista valtion omistamille, entisen varuskunnan maille ja sen laajentamista vapaaehtoisuuteen perustuen myös yksityisille maille. Retkeilyalueen perustamisesta päättää valtioneuvosto ja valmistelevana ministeriönä toimii maa- ja metsätalousministeriö. Retkeilyalueen rakenteista vastaa Metsähallitus valtion talousarviossa varatuilla määrärahoilla.

Lisäksi esiselvityshankkeella luodaan valmiudet jatkohankkeille, joissa koota Keurusselän ja Keuruun alueen palvelut matalan kynnyksen Low Treshould Trip – konseptiksi (LTT). Tavoitteena on, että Keurusselän alueen LTT-konsepti tunnetaan kansallisesti ja kansainvälisesti erinomaisesta palvelukokonaisuudesta, jossa Keuruun taajaman sosiaaliset ja kulttuuriset olosuhteet on kytketty luovalla ja luonnollisella tavalla osaksi Keurusselän alueen järviluontoa. Palvelukokonaisuuden suunnittelun lähtökohtana ovat erityisesti lapsiperheiden, ikääntyvän väestön, liikuntarajoitteisten sekä vähän liikkuvien ihmisten tarpeet.

Junalla polun päähän: Keurusselän retkeilyalue muodostaa, rikkaan järviluonnon, runsaiden palveluiden, kerroksellisen kulttuuritarjonnan ja helpon saavutettavuuden johdosta, muista suomalaisista retkeilyalueista poikkeavan monitasoisen kokonaisuuden, jolle voi hakea vertailukohtia Euroopan retkeilyalueista. Keurusselän retkeilyalueelle on mahdollista saapua julkisella liikenteellä, myös junalla. -Mottona onkin: ”Junalla polun päähän”.

Mantereen osalta retkeilyaluetta on luonnostelu 10.1.–10.2.2023 nähtävillä olleessa Keuruun keskustan osayleiskaavaluonnoksessa, retkeilyalueeksi ehdotettava alue tarkentuu esiselvityshankkeen myötä. Osayleiskaavan aineisto löytyy osoitteesta: https://www.keuruu.fi/asuminen-ymparisto/kaavoitus/yleiskaavat/keskustan-osayleiskaava

Tule mukaan kehittämään: Hanke toteutetaan osallistavana suunnitteluna, jossa koko toteutusvaiheen aikana on keskiössä seudun asukkaiden, yrittäjien ja muiden sidosryhmien näkemykset, joita koostetaan  hankkeen aikana järjestettävissä työpajoissa. Työpajoihin odotetaan erityisesti ravitsemus-, matkailu- ja ohjelmapalvelualan nykyisiä ja uusia yrityksiä.

Esiselvityshankkeen ohjausryhmään kutsutaan edustajat Keski-Suomen liitosta, maa- ja metsätalousministeriöstä sekä metsähallituksesta.

Työ käynnistyy projektipäällikkökonsultin kilpailutuksella, aluetaloudellisten vaikutusten arvioinnilla sekä Keurusselän saariston maaomistajakyselyllä. Myöhemmin on vuorossa mm. luontoinventoinnit ja matalan kynnyksen palveluiden kartoitukset. Työpajoista tiedotetaan myöhemmin.

Timo Määttä kommentoi:
Suuret kiitokset Keski-Suomen liitolle kehittämisrahasta ja edunvalvontayhteistyöstä jo tässä vaiheessa. Retkeilyalueen perustaminen olisi merkittävä piristysruiske Keurusseudun ja Keski-Suomen matkailuyritysten liikevaihdolle.”

Lisätietoja: Kaupunkikehityspäällikkö Timo Määttä puh. 0400 763 995

kaaviokuva Keuruun retkeilyalueesta