Kaisa Kankainen

Kaisa Kankaiselle Matkailun Teräsruusu tunnustus

Keuruun matkailutoimen Matkailun Teräsruusu huomionosoitus 2021 luovutetaan Kaisa Kankaiselle hänen henkilökohtaisesta panoksestaan kaupan tapahtumien koordinoimisessa.

Kankainen työskentelee aktiivisesti Keuruun keskustan elävöittämiseksi organisoidessaan vuosittain oman yritystoimintansa ohella kaupan  yhteisiä teematapahtumia (mm. Kevätkarnevaalit, Heinähypistelyt, Syödään yhdessä, Halloween teemapäivä, Joulukauden avajaiset ja Keurusseudun Joulupassikampanja).

Näitä edellä mainittuja Keuruun keskustan tapahtumia organisoiva Kaisa Kankainen on antanut merkittävän työpanoksensa Keuruun tapahtumamatkailun edistämiseksi. Tapahtumien järjestäminen on vaati sitoutumista, aikaa ja runsaasti ruohonjuuritason työtä yhteistyökumppaneiden löytämiseksi, markkinoimiseksi sekä moniin muihin käytännön järjestelyihin, kuten esimerkiksi lupajärjestelyihin. Keskustan kaupoille tulevan lisäarvon lisäksi työ tukee koko Keuruun yrityskenttää ja luo positiivista imagoa tavalla, jota ei välttämättä rahallakaan pysty hankkimaan. Tämän lisäksi mainittavaa on, että yhteistyö kaupungin vapaa-aikapalvelujen kanssa on ollut myös merkittävää.

Kuten kaikki tiedämme, myöskään koronavirus ei ole ainakaan helpottanut järjestelyjä.

Matkailun Teräsruusu huomionosoitus luovutetaan perjantaina 25.3.22 Hotelli Keurusselässä järjestettävässä Keuruun vapaa-ajan palveluiden palkitsemistilaisuudessa.

Leena Jaatinen, matkailusihteeri
Visit Keuruu – Keuruun matkailupalvelut

Kaisa Kankainen toimii yrittäjänä Marikaisa nimisessä liikkeessään Keuruun keskustassa. Yrityksen toinen toimiala Keuruun Luontaistuote kuuluu AITO hyvän olon kauppa -osuuskuntaketjuun.

Kuva: Kaisa Kankainen arkisto