HANKKEEN TIEDOTTEET (pdf)

25.2.2021  Tiedote valmennuksista

Keuruun matkailun toimijat -hanke tiedote 5/2021 (mm. valokuvaus/videointi, infopäivä, radiomainonta- ja digikamppanjaa, retki)

SEURAA KEURUUN MATKAILURINKI TYÖRYHMÄN FACEBOOK -sivua (ryhmä)

 

KEURUUN MATKAILUN TOIMIJAT – HANKE TUO YRITTÄJÄT SAMAN PÖYDÄN (TAI TEAMS –YHTEYDEN) ÄÄRELLE

Keuruun kaupungin matkailutoimen hallinnoima uusi matkailuhanke mahdollistaa yrityksen kehittämisen, uusien toimintatapojen löytämisen sekä kannustaa keskinäisen kehumisen kulttuuriin.

Keuruun kaupungin matkailutoimi hallinnoi vuoden kestävää Keuruun matkailun toimijat –hanketta, joka on alkanut 1.2.2021. Tähän hankkeeseen on saatu rahoitusta Keski-Suomen liiton kehittämisrahastosta koronaviruksen vaikutusten lieventämiseen.

Hankkeen päätavoitteena on auttaa yrityksiä selviämään koronakriisin mukanaan tuomista ongelmista markkinoimalla aluetta uusille matkailukohderyhmille. Yrityksille syntyy uusia matkailupaketteja, joita voidaan hyödyntää myös poikkeusoloissa. Verkostomaisen yhteistyön merkitys korostuu ja suosittelu- ja ristiinmarkkinointi lanseerataan laajasti yrityksille. Tavoitellaan uusia kotimaisia perhematkailijoita ja muita pienryhmiä, vahvistetaan alueemme luontomatkailu- ja lähimatkailukonseptia.

Tässä hankkeessa on mahdollista toteuttaa markkinointikampanjaa, jalkauttaa suosittelun mallia alueen toimijoille sekä tehdä palvelutestausta. Myös kaksi benchmarkkausmatkaa toteutetaan, kunhan koronaviruksen aiheuttamat rajoitukset päättyvät.

Hanke on suhteellisen pieni, yhteensä 28.000 euroa. Keuruun kaupungin matkailu- ja liikuntapalvelujen osuus hankkeen rahoituksesta on 7.000 euroa ja loput 75% hankkeen kustannuksista siis tulee Keski-Suomen liiton tukena. Rahoitusta ei kerätä yrittäjiltä ja mm. kustannuksia ei aiheudu projektihenkilökunnan palkkauksesta. Hanke toteutetaan matkailusihteerin koordinoimana tiiviissä yhteistyössä matkailun yrittäjäkentän kanssa. Mukana olevat yrittäjät tuovat oman osaamisensa ja aikansa hankkeen hyödyksi.

Hankkeen tavoitteet:

 • vastuullisten uusien palvelukokonaisuuksien ja ideoiden kehittäminen tuotteiksi
  1. etsitään uusia palvelukokonaisuuksia, -polkuja ja markkinointikeinoja
 • Yritysten palvelujen jatkokehittäminen
 • Digitaalisten myynti- ja markkinointikanavien parempi hyödyntäminen
  1. yrittäjien valmennus eri kanavien käyttöön
 • Yhteistyön lisääminen palvelualan kesken Keuruulla, seutukunnalla ja laajemmin
  1. uudet keinot

Hankkeessa toteutetaan mm.

 • suosittelu- ja ristiinmarkkinoinnin juurruttaminen paikkakunnalle
 • matkailuyritysten palvelupakettien ja tuotteiden kehittäminen – järjestetään valmennuspäiviä
 • valmennetaan palvelupaketointiin ja tuotteistukseen > vastuullisen toiminnan malli
 • kehitetään monikanavainen markkinointimalli
 • lähimatkailukulttuurin vahvistaminen – uuden asiakassegmentit
 • matkailupakettien markkinoiminen eri kohderyhmille – 3-4 markkinointikampanjaa
 • järjestämme viisi testimatkaa paikallisiin yrityksiin
 • järjestetään kaksi benchmark –matkaa suunnitelmissa keväällä ja syksyllä; mahd. mukaan
 • tehdään blokkaaja yhteistyötä
 • Suunnitellaan Keuruu Today –sivusto tmv.

Hankkeen ohjausryhmä | kokoontuu 3 kertaa

Jaatinen Leena, Keuruun kaupungin matkailutoimi, matkailusihteeri | ohryn sihteeri
Mäkinen Iris, Hotelli Keurusselkä, toimitusjohtaja | ohryn puheenjohtaja
Pajala Leena, Keski-Suomen liitto, matkailukoordinaattori | rahoittajan edustaja
Peltola Heli, Keuruun kaupungin vapaa-aikatoimi, vapaa-aikapäällikkö
Rantanen Nanna, Pappilan Pidot Oy, toimitusjohtaja
Sari Saarinen, Koronasta kasvuun -hanke, projektipäällikkö
Santamäki Taija, Tiltaltti Shop, yrittäjä


Hankkeen työryhmät,
jotka kokoontuvat aktiivisesti useaan kertaan aina tarvittaessa hankkeen aikana, koostuvat matkailun yrittäjistä ja toimijoista – kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita yhteisiin kokoontumisiin, valmennuksiin ja retkille.
Hankkeesta viestitetään sähköpostilla, sosiaalisessa mediassa sekä www.visitkeuruu.fi –sivustolla.

Hankeaika 1.2.2021 – 31.1.2022.

 

Hankkeen koordinoijana toimii matkailusihteeri Leena Jaatinen,

p. 040 510 6699

leena.jaatinen@keuruu.fi

 

Laskutustiedot:

Keuruun matkailun toimijat -hanke
Keuruun kaupunki
Multiantie 5
42700 Keuruu

Keuruun vaakuna ja tekstiä